Město Olomouc

Festivalové město

Olomouc je královské a univerzitní město s bohatou kulturní tradicí. Je centrem Olomouckého kraje, metropolí Hané a historicky také metropolí celé Moravy. Žije v něm přes 100 000 obyvatel, což z něj dělá co do počtu obyvatel, šesté největší město České republiky. Olomouc je také sídlem arcibiskupství a centrem pravoslavné církve na Moravě. Celé historické centrum pokrývá památková rezervace, která je po Praze považována za druhou nejvýznamnější v České republice. Dominantu historického centra představuje radnice s jedním ze dvou českých orlojů.

Olomouc je pro svou historickou atmosféru vyhledávaným kulturním centrem a koná se tu hned několik významných akcí. Olomouc je sídlem Moravské Filharmonie a Moravského divadla. Tradičně se zde koná festival dokumentárních filmů a videoprogramů Academia Film Olomouc. Z dalších akcí pak jmenujme Mezinárodní varhanní festival, Mezinárodní festival Dvořákova Olomouc či Podzimní festival duchovní hudby nebo Divadelní Flora. Mezi tyto tradiční události musíme již samozřejmě započítat také festival Svátky písní Olomouc, které mají téměř padesátiletou tradici.

Historické město

Olomouc se již ve středověku stala knížecím sídlem a jedním z hlavních center. V 11. století zde bylo zřízeno biskupství, kde byl roku 1306 zavražděn poslední mužský zástupce slavného rodu Přemyslovců, král Václav III. Roku 1573 byla v Olomouci zřízena druhá nejstarší univerzita v českých zemích. Velký rozmach zažilo město Olomouc v období renesance, kdy zde bylo zbudováno několik skvostných paláců. S 30 000 obyvateli byla tehdy druhým největším městem českých zemí. Poté však nastaly pro Olomouc těžké časy. Během švédského obléhání za dob třicetileté války (mezi lety 1642 – 1650) byla většina města zničena a obyvatelstvo bylo pobito. Kdysi slavné město zažilo znovuzrození v období baroka, kdy bylo postaveno několik významných budov (Sloup Nejsvětější Trojice…) a soubor šesti barokních kašen.

V roce 1767 v Olomouci pobýval také mladý Wolfgang Amadeus Mozart, kterého do města zavedl útěk před epidemií neštovic. V hanácké metropoli poté dokončil svou 6. symfonii F dur. Další významná událost potkala Olomouc v roce 1848, kdy zde usedl na trůn císař František Josef I. Tento krok změnil město k nepoznání, začala jeho transformace na vojenskou pevnost a v 18. a 19. století bylo jedním z nejvýznamnější vojenských center rakouské monarchie. Ve 20. století pak Olomouc prošla střídavým obdobím rozkvětu a úpadku. Nejvýznamněji ho samozřejmě poznamenali obě světové války a pak také v roce 1948 nástup komunistického režimu, během něhož bylo kulturní bohatství zanedbáváno, což změnila až sametová revoluce v roce 1989. Obnovený rozkvět města korunovalo v roce 2000 zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Sloup nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je monument postavený ke slávě Boží v letech 1716 až 1754. Jeho hlavním účelem byla okázalá oslava katolické církve a víry, částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení morové epidemie. Pětatřicet metrů vysoký sloup představuje nejvyšší sousoší České republiky a jeho součástí je i malá kaple. V roce 2000 byl dokonce zařazen mezi světové kulturní dědictví UNESCO jakožto jedno z vrcholných děl středoevropského baroka.

Olomoucká radnice a orloj

Gotická budova radnice je z roku 1378. Má goticko-renesanční věž vysokou 75 m, gotické chodby, velký sál, kapli sv. Jeronýma, gotický arkýř kaple na jižní straně a kašnu Hygie na západní straně. Renesanční úpravy jsou ze 16. a 17. století: lodžie a portál, arkádový ochoz na zvýšené věži. Na radnici se též nachází olomoucký orloj z roku 1420, současná podoba orloje je od Karla Svolinského.

Olomoucké kašny

Jedním z olomouckých klenotů jsou dozajista místní kašny. Celkově jich v městě najdeme hned 8. Nejstarší jsou Neptunova a Herkulova kašna, které pochází ze 17. století. Ve století 18. pak byly dostavěny Jupiterova, Caesarova, Merkurova, Delfínova kašna a kašna Tritonů. Jedinou z moderních je pak kašna Ariónova z roku 2002.

Olomoucké paláce

Mezi vyhledávané památky patří také olomoucké paláce, z nichž většina má momentálně renesanční podobu. Mezi nejvýznamnější patří paláce na Horním náměstí (Edelmannův, Petrášův, Ditrichštejnský a Salmův), dále stojí za zmínku Zdíkův palác a v neposlední řadě také Arcibiskupský palác.

Olomoucké kostely

Město Olomouc nabízí hned několik krásných kostelů. Mezi nejkrásnější patří novogotická katedrála sv. Václav, která je zároveň sídlem olomoucké římskokatolické diecéze. Dalším je národní kulturní památka Klášterní hradisko, bývalý premonstrátský klášter, který momentálně slouží jako vojenská nemocnice. Další významnou katolickou památkou je chrám sv. Mořice – gotický farní kostel z 9. století, který ze své věže nabízí výhled na celé historické centrum Olomouce. Dále je možné navštívit kostel sv. Kateřiny, Dominikánský kostel, kostel sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Gorazda a v neposlední řadě chrám sv. Michala.

Památky spojené s hudbou

V Olomouci je také možnost vidět několik památek přímo spojených s hudební historií. Mezi ně patří například pamětní deska, jež připomíná pobyt W. A. Mozarta v městě nebo dům G. Mahlera a v neposlední řadě nádherné Englerovy varhany nainstalované v chrámu sv. Mořice.

Festivalové město

Olomouc je královské a univerzitní město s bohatou kulturní tradicí. Je centrem Olomouckého kraje, metropolí Hané a historicky také metropolí celé Moravy. Žije v něm přes 100 000 obyvatel, což z něj dělá co do počtu obyvatel, šesté největší město České republiky. Olomouc je také sídlem arcibiskupství a centrem pravoslavné církve na Moravě. Celé historické centrum pokrývá památková rezervace, která je po Praze považována za druhou nejvýznamnější v České republice. Dominantu historického centra představuje radnice s jedním ze dvou českých orlojů.

Olomouc je pro svou historickou atmosféru vyhledávaným kulturním centrem a koná se tu hned několik významných akcí. Olomouc je sídlem Moravské Filharmonie a Moravského divadla. Tradičně se zde koná festival dokumentárních filmů a videoprogramů Academia Film Olomouc. Z dalších akcí pak jmenujme Mezinárodní varhanní festival, Mezinárodní festival Dvořákova Olomouc či Podzimní festival duchovní hudby nebo Divadelní Flora. Mezi tyto tradiční události musíme již samozřejmě započítat také festival Svátky písní Olomouc, které mají téměř padesátiletou tradici.

Historické město

Olomouc se již ve středověku stala knížecím sídlem a jedním z hlavních center. V 11. století zde bylo zřízeno biskupství, kde byl roku 1306 zavražděn poslední mužský zástupce slavného rodu Přemyslovců, král Václav III. Roku 1573 byla v Olomouci zřízena druhá nejstarší univerzita v českých zemích. Velký rozmach zažilo město Olomouc v období renesance, kdy zde bylo zbudováno několik skvostných paláců. S 30 000 obyvateli byla tehdy druhým největším městem českých zemí. Poté však nastaly pro Olomouc těžké časy. Během švédského obléhání za dob třicetileté války (mezi lety 1642 – 1650) byla většina města zničena a obyvatelstvo bylo pobito. Kdysi slavné město zažilo znovuzrození v období baroka, kdy bylo postaveno několik významných budov (Sloup Nejsvětější Trojice…) a soubor šesti barokních kašen.

V roce 1767 v Olomouci pobýval také mladý Wolfgang Amadeus Mozart, kterého do města zavedl útěk před epidemií neštovic. V hanácké metropoli poté dokončil svou 6. symfonii F dur. Další významná událost potkala Olomouc v roce 1848, kdy zde usedl na trůn císař František Josef I. Tento krok změnil město k nepoznání, začala jeho transformace na vojenskou pevnost a v 18. a 19. století bylo jedním z nejvýznamnější vojenských center rakouské monarchie. Ve 20. století pak Olomouc prošla střídavým obdobím rozkvětu a úpadku. Nejvýznamněji ho samozřejmě poznamenali obě světové války a pak také v roce 1948 nástup komunistického režimu, během něhož bylo kulturní bohatství zanedbáváno, což změnila až sametová revoluce v roce 1989. Obnovený rozkvět města korunovalo v roce 2000 zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Sloup nejsvětější Trojice

Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je monument postavený ke slávě Boží v letech 1716 až 1754. Jeho hlavním účelem byla okázalá oslava katolické církve a víry, částečně vyvolaná pocitem vděčnosti za ukončení morové epidemie. Pětatřicet metrů vysoký sloup představuje nejvyšší sousoší České republiky a jeho součástí je i malá kaple. V roce 2000 byl dokonce zařazen mezi světové kulturní dědictví UNESCO jakožto jedno z vrcholných děl středoevropského baroka.

Olomoucká radnice a orloj

Gotická budova radnice je z roku 1378. Má goticko-renesanční věž vysokou 75 m, gotické chodby, velký sál, kapli sv. Jeronýma, gotický arkýř kaple na jižní straně a kašnu Hygie na západní straně. Renesanční úpravy jsou ze 16. a 17. století: lodžie a portál, arkádový ochoz na zvýšené věži. Na radnici se též nachází olomoucký orloj z roku 1420, současná podoba orloje je od Karla Svolinského.

Olomoucké kašny

Jedním z olomouckých klenotů jsou dozajista místní kašny. Celkově jich v městě najdeme hned 8. Nejstarší jsou Neptunova a Herkulova kašna, které pochází ze 17. století. Ve století 18. pak byly dostavěny Jupiterova, Caesarova, Merkurova, Delfínova kašna a kašna Tritonů. Jedinou z moderních je pak kašna Ariónova z roku 2002.

Olomoucké paláce

Mezi vyhledávané památky patří také olomoucké paláce, z nichž většina má momentálně renesanční podobu. Mezi nejvýznamnější patří paláce na Horním náměstí (Edelmannův, Petrášův, Ditrichštejnský a Salmův), dále stojí za zmínku Zdíkův palác a v neposlední řadě také Arcibiskupský palác.

Olomoucké kostely

Město Olomouc nabízí hned několik krásných kostelů. Mezi nejkrásnější patří novogotická katedrála sv. Václav, která je zároveň sídlem olomoucké římskokatolické diecéze. Dalším je národní kulturní památka Klášterní hradisko, bývalý premonstrátský klášter, který momentálně slouží jako vojenská nemocnice. Další významnou katolickou památkou je chrám sv. Mořice – gotický farní kostel z 9. století, který ze své věže nabízí výhled na celé historické centrum Olomouce. Dále je možné navštívit kostel sv. Kateřiny, Dominikánský kostel, kostel sv. Cyrila a Metoděje, kostel sv. Gorazda a v neposlední řadě chrám sv. Michala.

Památky spojené s hudbou

V Olomouci je také možnost vidět několik památek přímo spojených s hudební historií. Mezi ně patří například pamětní deska, jež připomíná pobyt W. A. Mozarta v městě nebo dům G. Mahlera a v neposlední řadě nádherné Englerovy varhany nainstalované v chrámu sv. Mořice.

Napište nám

Close application

Přihláška

Chci přihlásit svůj

pěvecký sbor

Chci přihlásit svůj

vokální ansámbl